[page_break]

李念与嘉宾、主持人、选手合影

“影帝”郭家铭《爱秀电影》秀演技 独家传授演戏“秘籍” azuo 2008-08-15
11:15:39来源:

李念与演员苏岩、主持人经纬、阿丘

郭家铭点评意气风发

李念《爱秀电影》秀演技 现场展哭功飙泪感动全场 azuo 2008-08-15
11:17:20来源: